Fotojournalisters opgaver

Fotojournalisters opgaver

Fotojournalister arbejder typisk på aviser og ugeblade.

Den daglige betegnelse for fotojournalisten er oftest pressefotograf.

Fotojournalisten laver fotos indenfor den redaktionelle proces fra idé over udvikling til den endelige artikel. Nogengang laver fotojournalisten sine egne interviews. Fotojournalister skal interessere sig meget for nyheder generelt og skal følge med konstant i nyheder og nyeste begivenheder.

Jobbet som fotojournalist

Som uddannet fotojournalist, arbejder man med at tage billeder til trykte medier, aviser og online medier. Billederne fortæller en historie og er en essentiel del af nyhederne. Som fotojournalist skal man både kunne interviewe,skrive og fotografere.

Med udviklingen indenfor medier,  flyder grænserne mere og mere sammen for, hvad de redaktionelle medarbejdere laver. Ved de trykte medier arbejder der stadig dygtige pressefotografer. Det er journalistiske medarbejdere, som primært er uddannede til at levere fotos til fx aviser, ugeblade og tidsskrifter.

Den moderne fotojournalist indgår i hele den redaktionelle proces i et tæt samarbejde med skrivende journalister. De deltager i idéudviklingen og researchfasen inden for nyheds- og aktualitetsområdet. De formidler først og fremmest i billeder, men også somme tider i tekst.